eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Besko › Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-01

Besko: Wykonanie oświetlenia drogowego : ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko
Numer ogłoszenia: 104213 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65373 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko, woj. podkarpackie, tel. 013 4673061, faks 013 4673520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia drogowego : ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1) ul. Ogrodowa- oświetlenie kablowe o długości 258 m, 5 szt. słupów parkowych o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100, 2) ul. Długa- oświetlenie kablowe o długościach odpowiednio 322m i 67 m, latarnie L-1 i L-6 na słupach stalowych S-100 ocynkowanych o O 150 mocowane na fundamentach F-150 , oprawy typu LUNOIDA s-150 mocowane na wysięgnikach jednoramiennych. Latarnie L2.L-3.L-4.L-5 słupy parkowe o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC- UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100, 3) ul. Wolska - oświetlenie kablowe o długości 216 m, 5 szt. słupów parkowych o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100, 4) ul. Nadwisłocze- oświetlenie kablowe o długości 201 m, 4 szt. słupów parkowych o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100, 5) ul. Kolejowa- oświetlenie kablowe o długości 148 m, latarnie 3 szt. na słupach stalowych S-100 ocynkowanych o O 150 mocowane na fundamentach F-150, oprawy typu LUNOIDA S-150 mocowane na wysięgnikach jednoramiennych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145933,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73615,50

  • Oferta z najniższą ceną: 73615,50 / Oferta z najwyższą ceną: 141843,80

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.