eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa budynku biurowo-warsztatowego dla terenowej Jednostki Eksploatacji w Chojnowie -budowa infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem", numer postępowania: NP/2018/12/0891/WROOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-01-30


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa,Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Adres: Gazowa 3, 50-513 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 71 33 53 356
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Justyna Kopcza
Telefon: 71 33 53 356
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa budynku biurowo-warsztatowego dla terenowej Jednostki Eksploatacji w Chojnowie -budowa infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem", numer postępowania: NP/2018/12/0891/WRO

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06


TREŚĆ PRZETARGU

 

  1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania objętego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-21 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE W OB.KUBAT.,ADM.,ZAP.TECH., dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD), pn.: ,,Budowa budynku biurowo-warsztatowego dla terenowej Jednostki Eksploatacji w Chojnowie -budowa infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem", numer postępowania: NP/2018/12/0891/WRO

  2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1do SIWZ.

  3. Dokumentacja projektowa jest elementem opisu przedmiotu zamówienia i stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż załączone wraz z dokumentacją projektową przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę realizacji Zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przekazanego Wykonawcom.

  1. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/.

  2. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/.

  3. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.

 

 

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.