eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Wólka KozodawskaOGŁOSZENIE Z DNIA 2018-07-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wellness Residential Park Sp. z o.o.
Adres: Dworska 1, 05-502 Piaseczno
Województwo: mazowieckie

Telefon: 887878877
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Biuro Spółki
Telefon: 887878877
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Wólka Kozodawska

Miasto: Piaseczno

Województwo: mazowieckie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: inne

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-14


TREŚĆ PRZETARGU

Wellness Residential Park Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie,  nr KRS 0000276615 ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej  w miejscowości Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno k/Warszawy, stanowiącej własność Spółki.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych obiektami przeznaczonymi do rozbiórki w miejscowości Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr 1210/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. 

Plan zagospodarowania przestrzennego do pobrania na stronie: http://bip.piaseczno.eu/artykul/182/4283/40-sesja-rady-miejskiej-w-dniu-22-11-2017-r. Zobacz załącznik nr 1 (do pobrania na dole ogłoszenia).

2. PRZETARG DOTYCZY

Przetarg dotyczy sprzedaży terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczone na rysunku planu symbolem MN, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub usługowe oznaczone symbolem MN/U wraz z drogami dojazdowymi oznaczonymi symbolem KDD, terenami zielonymi oznaczonymi symbolami ZP i RZ  i parkingiem oznaczonym symbolem 1 KS.

2.1 Działek o numerach ewidencyjnych 53/19 o powierzchni 23.928 m2 i 53/20  o powierzchni 32.248 m2 oraz udział w działce numer ewidencyjny 53/5  o powierzchni 488 m ? o łącznej powierzchni 56.664 m2.

Działki te stanowią tereny oznaczone symbolami 2 MN, 3 MN i 1 MN/U.

2.2

Udziału  w działce numer ewid. 53/3 o pow. 7430 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/16 o pow. 15545 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/17 o pow. 7411 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/18 o pow. 9740 m2

o łącznej powierzchni 40.126 m2

Działki te stanowią całość terenu oznaczonego symbolem 4 MN.

2.3

Udziału w działce numer ewid. 53/3 o pow. 3830 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/8 o pow. 903 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/16 o pow. 2082 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/17 o pow. 7411 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/18 o pow. 2731 m2

o łącznej powierzchni 16.957 m2

Działki te stanowią teren oznaczony symbolem 1 ZP.

2.4

Udziału  w działce numer ewid. 53/17 powierzchni 715 m2 oznaczonej symbolem 1KS - parking.

2.5

Udziału  w działce numer ewid. 53/3 o pow. 1603 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/8 o pow. 2637 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/16 o pow. 12257 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/17 o pow. 13254 m2

Udziału  w działce numer ewid. 53/18 o pow. 12405 m2

o łącznej powierzchni 42.156 m2

Działki te stanowią teren oznaczony symbolem 1 RZ.

2.6

Całość nieruchomości o łącznej powierzchni 158.046 m2. Zobacz załącznik nr 2 (do pobrania na dole ogłoszenia)

 

3. WŁASNOŚĆ

Nieruchomość jest własnością Wellness Residential Park Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie (05-502) , ul. Dworska 1

KRS 0000276615, NIP 1231118512, Regon 140977999

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr WA5M/00293547/8 i nr WA5M/00278960/8.

 

4. LOKALIZACJA

Nieruchomość graniczy z linią miasta Piaseczno. Położona jest nad rzeką Jeziorką stanowiącą z jej otoczeniem bardzo atrakcyjną nieruchomość. Opadające w stronę rzeki ukształtowanie terenu (różnica poziomów ok. 12 m) gwarantuje dostęp do pięknie nasłonecznionych terenów zielonych, co sprawia, że krajobraz przedstawia się wyjątkowo malowniczo i daje duże możliwości projektowe.

Do końca 2019 roku zostanie oddany ważny odcinek drogi ekspresowej S7 (poniżej zaznaczony na mapie kolorem czerwonym), który zapewni szybkie połączenie z Centrum Warszawy oraz siecią dróg ekspresowych i autostrad. W odległości 200 m od nieruchomości (ulica Pod Bateriami) jest komunikacja miejska warszawska, np. autobus nr linii 727 i inne. Zobacz załącznik nr 3 (do pobrania na dole ogłoszenia)

 

5. WARUNKI TECHNICZNE I INFRASTRUKTURA

Warunki techniczne i infrastruktura określone są w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wybrane informacje:

o woda z sieci miejskiej

o kanalizacja miejska

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zakupu minimum jednej grupy działek opisanych w punktach od 2.1 do 2.6.

Oferta powinna zawierać:

a) informację, jakiej grupy nieruchomości dotyczy, zgodnie z punktami ogłoszenia o przetargu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 czy 2.6.

b) informacje o oferencie: imię, nazwisko i adres zamieszkania-  w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców oznaczenie firmy, siedziby, adresu, oraz wykazanie statusu prawnego poprzez przedłożenie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu  z KRS

c) proponowaną cenę netto bez podatku VAT

d) informację o terminie zapłaty i zakończeniu transakcji.

 

7.  SKŁADANIE OFERT

Oferty pisemne należy przesyłać na adres:

Wellness Residential Park Sp. z o.o., Aleja Krakowska 85, 02-180 Warszawa,

w terminie do dnia 14 września 2018 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do siedziby spółki.  Dotyczy to zarówno ofert złożonych osobiście jak i przesłanych pocztą.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, jak również jego zamknięcia bez dokonania wyboru.

 

Informacji o przedmiocie przetargu udziela Biuro Spółki pod nr tel. 887 878 877  w godz. 9:00 - 16:00 oraz korespondencyjnie na adres e-mail: biuro@mediator-tc.pl

 

                                      Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Wellness Residential Park Sp. z o.o. KRS 0000276615.
  2. Kontakt z Wellness Residential Park Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email biuro@mediator-tc.pl lub numerem telefonu 887 878 877   
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit ,,b" i ,,f" RODO
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.