eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa przyłącza PE dn 63 z zespołem gazowym redukcyjno - pomiarowym II stopnia Q = 160 m3/h do budynku magazynowego i administracyjnego w m. Zalesie Golczowskie ul. Główna 4 dz. nr 45/5, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowejOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-02-17


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Adres: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Województwo:

Telefon: 126281148


Osoba upoważniona do kontaktów:
Karol Habas
Telefon: 126281148
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa przyłącza PE dn 63 z zespołem gazowym redukcyjno - pomiarowym II stopnia Q = 160 m3/h do budynku magazynowego i administracyjnego w m. Zalesie Golczowskie ul. Główna 4 dz. nr 45/5, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Miasto: Kraków

Województwo: małopolskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-02


TREŚĆ PRZETARGU

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Kraków

 

ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny (zamówienie inne niż zamówienie publiczne) prowadzony w formie elektronicznej na:

,,Budowę przyłącza PE dn 63 z zespołem gazowym redukcyjno - pomiarowym II stopnia Q = 160 m3/h do budynku magazynowego i administracyjnego w m. Zalesie Golczowskie ul. Główna 4 dz. nr 45/5, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej"  
Postępowanie PSGKR.ZZSP.902.57.20    

Termin publikacji postępowania na platformie w dniu 17.02.2020 o godzinie 9:00

Miejsce publikacji postępowanie: https://www.zamowienia.psgaz.pl

  1. Planowany termin otwarcia ofert:

    zgłoszenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w terminie do dnia 2 marca 2020 roku do godz. 12:00. Po tym terminie zgłaszanie zostanie automatycznie zablokowane.

  2. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SIWZ.

  3. Termin realizacji zamówienia: 30 maja 2021 r.

    Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy - OPZ.

    Wszelkie pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na platformie aukcyjnej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, za nie zapoznanie się Wykonawców z zamieszczanymi informacjami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.